Wednesday, May 27, 2009

CIRI - CIRI ZAMAN GELAP.

Maksud zaman gelap

Mundur – balik kebelakang.Bermula selepas kejatuhan tamadun Rom,masyarakat dalam keadaan mundur,merupakan peringkat awal Zaman Pertengahan.Mengalami kemerosotan dalam bidang politik,ekonomi dan sosial.

Ciri-ciri kehidupan pada Zaman Gelap.

Tiada Pentadbiran pusat
Tiada pentadbiran pusat yang berkesan. Yang mengawal tingkah laku rakyat dan pembesar.
Pusat hilang kuasa
Kemusnahan kuasa pusat kerana tidak dapat mentadbir wilayah-wilayah.
Wujud Baron – kuasai tanah
Kemunculan golongan baron (tuan rumah) yang berkuasa di wilayah yang diduduki.
Perlindungan Baron
Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah untuk menjaga keselamatan mereka sebagai balasan petani terpaksa membayar cukai kepada tuan tanah.
Wujud perhambaan
Petani yang tidak berkemampuan untuk membayar cukai menyerahkan tanah mereka kepada golongan tuan tanah dan terpaksa menjadi hamba.
Perlindungan Raja utk Baron
Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja dan sebagai tukaran golongan tuan tanah dikehendaki memberikan khidmat atau membayar cukai kepada raja.
Ikatan hubungan rakyat – tuan tanah - Raja
Jalinan ikatan yang menghubungkan golongan rakyat dengan tuan tanah dan seterusnya raja dengan tuan tanah merupakan asas kepada sistem feudal di Eropah.
Kelembapan ilmu
Kelembapan ilmu pengetahuan
Gereja berkuasa miliki harta
Institusi gereja amat berkuasa dengan memiliki harta yang banyak.
Fokus Akhirat
Institusi gereja memberikan fokus kepada kegiatan amalan agama dan ilmu keakhiratan.
Kongkongan Gereja
Gereja mengongkong kehidupan masyarakat Eropah.
Gangguan orang gasar
Kegiatan perdagangan tidak meluas dan sering diganggu oleh serangan orang gasar seperti Viking dan Magyar.
Kegagalan bersaing dengan org Islam.
Kegiatan perdagangan ke Timur Jauh tidak dapat dijalankan kerana tidak berupaya menyaingi penguasaan orang islam di Mediterranean.
Tumpuan Pertanian shj.
Mereka terpaksa menumpukan kegiatan ekonomi mereka kepada sektor pertanian.
Amalan Sistem Barter.
Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang kerana penggunaan matawang terhad.